Μαθαίνοντας με φίλους

AFI Akademie

Integrationskurse


Επιμορφωτικό μέτρο – Νοσηλευτικό προσωπικό σε γηροκομεία
(σύμφωνα με τις οδηγίες για τα προσόντα και τα καθήκοντα του συμπληρωματικού νοσηλευτικού προσωπικού σε γηροκομεία, άρθρ. 87B, παρ. 3 SGB XI )
(Δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης μέσω δελτίου μόρφωσης του ταμείου ανεργίας)

Σε ποιούς απευθείνεται: Άνεργοι/ες με δικαίωμα δελτίου μόρφωσης.

Προϋποθέσεις: Ενδιαφέρον για την εργασία με ασθενείς και χρονίως πάσχοντες. Καλοί τρόποι και κοινωνική συμπεριφορά, συμπόνια

Στόχος του επιμορφωτικού μέτρου: Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στον νοσηλευτικό τομέα των ασθενών με άνοια.

Περάτωση: Πτυχίο της AFI

Στόχοι: Σ΄ αυτό τον κύκλο μαθημάτων αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις για να είστε σε θέση να περιθάλψετε ανθρώπους που πάσχουν από άνοια. Με τις γνώσεις αυτές μπορείτε να εργασθείτε στο χώρο της περίθαλψης ηλικιωμένων, στον οποίον η ζήτηση είναι όλο και μεγαλύτερη, λόγω της σταθερής αύξησης του προσδοκώμενου χρόνου ζωής.

Περιεχόμενα μέτρων:

Πρόγραμμα 1: Επικοινωνία και νομικές βάσεις (160 UE)

 • Διαμόρφωση συζήτησης και επικοινωνία
  • Επικοινωνία
  • Αντιμετώπιση συγκρούσεων
  • Απασχόληση με το ιστορικό του ασθενή
 • Νομικές βάσεις
  • Ασφάληση των χρονίων πασχόντων
  • Διάταξη τελευταίας βούλησης
  • Δίκαιο περίθαλψης των ηλικιωμένων
 • Τα γηρατειά
  • Διαδικασία της γήρανσης
  • Γεροντοψυχολογία
  • Πένθος και κατάθλιψη

Πρόγραμμα 2: Σώμα και συμπτωματολογία (160 UE)

 • Ανατομία του ανθρώπου
 • Γηριατρική και περίθαλψη
 • Σωματικές ενοχλήσεις και ασθένειες λόγω γήρανσης
 • Μορφές και βαθμίδες άνοιας
 • Άνοια και χρόνια περίθαλψη

Πρόγραμμα 3: Συμπαράσταση στην καθημερινότητα, ελεύθερος χρόνος και τομείς εργασίας (160 UE)

 • Δραστηριοποίηση και διαμόρφωση της καθημερινής ζωής
 • Περιποίηση του σώματος
 • Ηλικιακά κατάλληλη διατροφή, τομείς εργασίας και δικτύωση
 • Προετοιμασία και απολογισμός της εργασίας

Πρόγραμμα 4: Πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις (160 UE)

 • Εφαρμογή και πρακτική εξάσκηση

Σε όλους τους τομείς είναι διαθέσιμοι πεπειραμένοι εισηγητές και συνέταιροι.f
Επικοινωνία
 
 
Anmelden
Επικοινωνία
AFI Akademie für Informatik
Allersberger Straße 56
90461 Nürnberg
Δευτ. – Παρ. 8.00 π.μ. – 5.00 μ.μ.
0800 234 9 234 (Δωρεάν)
0911 / 450 1 861