Μαθαίνοντας με φίλους

AFI Akademie

Integrationskurse


Ευρωπαϊκή Ημέρα στην AFI
(16. Μαΐου 2011)

Ως Ευρωπαϊκές Ημέρες χαρακτηρίζονται δύο μέρες το χρόνο, στις οποίες γιορτάζονται ορόσημα της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 5 Μαΐου (…) γιορτάζεται η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ στις 9 του ίδιου μήνα γιορτάζεται η διακήρυξη Σούμαν.

Ως σημαντικότερο επίτευγμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θεωρείται η ανάπτυξη και η ψήφιση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.

Στις 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος νπουργός Εξωτερικών προτείνει "να τεθεί όλη η γαλλο-γερμανική παραγωγή άνθρακα και χάλυβα κάτω από κοινή, ανώτατη επιτήρηση, σαν μία οργάνωση με δυνατότητα ένταξης σε αυτήν και άλλων χωρών". Αυτή η πρόταση, η οποία αρχικά απέβλεπε στην εξάλειψη της εκατονταετούς διαμάχης μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, έγινε γνωστή ως "διακήρυξη Σούμαν" και οδήγησε στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, η οποία υπήρξε ο θεμέλιος λίθος της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τη βοήθεια των νόμων, οι οποίοι ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., δημιουργήθηκε μία κοινή αγορά, η οποία εγγυάται την ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων, καθώς και την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, του κεφαλαίου και της παροχής υπηρεσιών και φτάνει ως και στην άρση των ελέγχων διαβατηρίου ανάμεσα στις χώρες-μέλη της συνθήκης του Σένγκεν.

Ο διευθυντής της AFI Ιδιωτική Ακαδημία Πληροφορικής, Prof. Hartmut Schneider, οργάνωσε για τους μαθητές του στην AFI μία εκδήλωση με θέμα την Ε.Ε. Ο κ. Peter Bauch, τέως επιστημονικός συνεργάτης του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, έκανε μια ομιλία, στην οποία εξήγησε τα καθημερινά οφέλη και την ιστορική σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μαθητές και φίλοι της АFI παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία, στο τέλος της οποίας έθεσαν στον ομιλιτή κρίσιμα ερωτήματα για την εξωτερική πολιτική της Ε.Ε.

Η συνάντηση τελείωσε ευχάριστα με καφέ και γλυκίσματα.

Ida Arav
16. Μαΐου 2011


f
Επικοινωνία
 
 
Anmelden
Επικοινωνία
AFI Akademie für Informatik
Allersberger Straße 56
90461 Nürnberg
Δευτ. – Παρ. 8.00 π.μ. – 5.00 μ.μ.
0800 234 9 234 (Δωρεάν)
0911 / 450 1 861