Ωράρια μαθημάτων για την κοινωνική ένταξη
Επικοινωνία
Nürnberg
Ansbach
Fürth
Erlangen
Lauf
Feuchtwangen
Neustadt /Aisch
Bad Windsheim
Pleinfeld
Schwabach
Treuchtlingen
Kurs
ab
bis
Zeit
Adresse
freie Plätze
Nürnberg
1.
1.
Integrationskurs
21.09.16
21.12.17
Abend
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
1
2.
2.
Alphabetisierungskurs
03.11.16
28.11.17
Nachmittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
1
3.
3.
Alphabetisierungskurs
15.12.16
17.01.18
Vormittag
Spittlertorgraben 19, 90429 Nürnberg
1
4.
4.
Alphabetisierungskurs
15.12.16
17.01.18
Nachmittag
Spittlertorgraben 19, 90429 Nürnberg
4
5.
5.
Alphabetisierungskurs
09.01.17
02.02.18
Vormittag
Spittlertorgraben 19, 90429 Nürnberg
1
6.
6.
Integrationskurs
12.01.17
10.04.18
Abend
Allersberger Str. 56, 90461 Nürnberg
5
7.
7.
Alphabetisierungskurs
13.02.17
04.01.18
Nachmittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
3
8.
8.
Alphabetisierungskurs
22.02.17
20.03.18
Nachmittag
Spittlertorgraben 19, 90429 Nürnberg
1
9.
9.
Alphabetisierungskurs
13.03.17
25.01.18
Vormittag
Allersberger Str. 56, 90461 Nürnberg
1
10.
10.
Integrationskurs
24.04.17
20.11.17
Vormittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
1
11.
11.
Alphabetisierungskurs
25.04.17
14.03.18
Nachmittag
Allersberger Str. 56, 90461 Nürnberg
1
12.
12.
Integrationskurs
26.04.17
08.08.18
Abend
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
1
13.
13.
Integrationskurs
09.05.17
04.12.17
Vormittag
Allersberger Str. 56, 90461 Nürnberg
4
14.
14.
Alphabetisierungskurs
22.05.17
22.06.18
Nachmittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
3
15.
15.
Alphabetisierungskurs
26.06.17
25.04.18
Vormittag
Allersberger Str. 56, 90461 Nürnberg
1
16.
16.
Integrationskurs
17.07.17
12.02.18
Vormittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
2
17.
17.
Alphabetisierungskurs
07.08.17
08.06.18
Nachmittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
5
18.
18.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
22.08.17
20.11.17
Vormittag
Glockendonstr. 10, Rückgebäude, 90429 Nürnberg
1
19.
19.
Integrationskurs
30.08.17
12.11.18
Abend
Allersberger Str. 56, 90461 Nürnberg
1
20.
20.
Alphabetisierungskurs
04.09.17
06.07.18
Nachmittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
2
21.
21.
Integrationskurs
11.09.17
13.04.18
Vormittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
2
22.
22.
Wiederholungkurs, Integrationskurs
18.09.17
15.12.17
Vormittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
1
23.
23.
Integrationskurs
05.10.17
07.05.18
Nachmittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
8
24.
24.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
16.10.17
07.02.18
Abend
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
2
25.
25.
Wiederholungkurs, Integrationskurs
23.10.17
25.01.18
Vormittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
4
26.
26.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
26.10.17
30.01.18
Nachmittag
Allersberger Str. 56, 90461 Nürnberg
1
27.
27.
Alphabetisierungskurs
07.11.17
24.09.18
Vormittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
1
28.
28.
Alphabetisierungskurs
13.11.17
28.09.18
Nachmittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
1
29.
29.
Integrationskurs
15.11.17
19.06.18
Vormittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
4
30.
30.
Integrationskurs
20.11.17
14.02.19
Abend
Allersberger Str. 56, 90461 Nürnberg
25
31.
31.
Alphabetisierungskurs
04.12.17
15.10.18
Vormittag
Glockendonstr. 10, Rückgebäude, 90429 Nürnberg
16
Neu
32.
32.
Integrationskurs
05.12.17
09.07.18
Vormittag
Allersberger Str. 56, 90461 Nürnberg
25
Neu
Ansbach
33.
1.
Alphabetisierungskurs
18.10.16
27.11.17
Nachmittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
1
34.
2.
Alphabetisierungskurs
18.10.16
24.11.17
Vormittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
1
35.
3.
Alphabetisierungskurs
23.11.16
18.12.17
Nachmittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
1
36.
4.
Alphabetisierungskurs
25.01.17
08.01.18
Vormittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
1
37.
5.
Alphabetisierungskurs
08.02.17
12.03.18
Vormittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
1
38.
6.
Alphabetisierungskurs
13.02.17
15.03.18
Nachmittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
4
39.
7.
Alphabetisierungskurs
22.06.17
09.05.18
Nachmittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
3
40.
8.
Alphabetisierungskurs
18.07.17
29.05.18
Vormittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
1
41.
9.
Alphabetisierungskurs
25.07.17
11.06.18
Vormittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
2
42.
10.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
22.08.17
20.11.17
Nachmittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
1
43.
11.
Wiederholungkurs, Integrationskurs
11.09.17
08.12.17
Nachmittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
6
44.
12.
Integrationskurs
18.09.17
24.04.18
Nachmittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
2
45.
13.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
19.09.17
16.01.18
Vormittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
4
46.
14.
Wiederholungkurs, Integrationskurs
06.11.17
26.02.18
Vormittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
8
47.
15.
Alphabetisierungskurs
06.11.17
21.09.18
Vormittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
1
48.
16.
Alphabetisierungskurs
27.11.17
08.10.18
Nachmittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
16
Neu
49.
17.
Integrationskurs
18.12.17
20.07.18
Vormittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
25
Neu
Fürth
50.
1.
Alphabetisierungskurs
21.08.17
16.05.18
Nachmittag
Flößaustr. 22a, 90763 Fürth
1
51.
2.
Alphabetisierungskurs
27.11.17
04.10.18
Vormittag
Flößaustr. 22a, 90763 Fürth
16
Neu
52.
3.
Integrationskurs
04.12.17
06.07.18
Flößaustr. 22a, 90763 Fürth
25
Neu
Erlangen
53.
1.
Alphabetisierungskurs
02.11.16
29.11.17
Nachmittag
Rathenaustraße 17, 91052 Erlangen
3
54.
2.
Alphabetisierungskurs
02.11.16
29.11.17
Vormittag
Rathenaustraße 17, 91052 Erlangen
1
55.
3.
Alphabetisierungskurs
07.11.16
01.12.17
Vormittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
3
56.
4.
Alphabetisierungskurs
07.11.16
01.12.17
Nachmittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
3
57.
5.
Alphabetisierungskurs
25.01.17
26.02.18
Vormittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
1
58.
6.
Alphabetisierungskurs
25.01.17
26.02.18
Nachmittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
1
59.
7.
Alphabetisierungskurs
06.03.17
25.01.18
Nachmittag
Rathenaustraße 17, 91052 Erlangen
1
60.
8.
Alphabetisierungskurs
08.05.17
26.03.18
Nachmittag
Rathenaustraße 17, 91052 Erlangen
2
61.
9.
Integrationskurs
22.05.17
15.12.17
Vormittag
Rathenaustraße 17, 91052 Erlangen
1
62.
10.
Alphabetisierungskurs
03.07.17
23.05.18
Vormittag
Rathenaustraße 17, 91052 Erlangen
1
63.
11.
Integrationskurs
31.07.17
26.02.18
Vormittag
Rathenaustraße 17, 91052 Erlangen
3
64.
12.
Wiederholungkurs, Integrationskurs
04.09.17
01.12.17
Vormittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
1
65.
13.
Alphabetisierungskurs
12.09.17
12.07.18
Vormittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
1
66.
14.
Integrationskurs
20.09.17
20.04.18
Vormittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
6
67.
15.
Integrationskurs
24.10.17
03.01.19
Abend
Rathenaustraße 17, 91052 Erlangen
8
68.
16.
Zweitschriftlernerkurs
15.11.17
25.09.18
Nachmittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
8
69.
17.
Integrationskurs
04.12.17
06.07.18
Nachmittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
10
Neu
70.
18.
Wiederholungkurs, Integrationskurs
04.12.17
05.03.18
Nachmittag
Rathenaustraße 17, 91052 Erlangen
10
Neu
71.
19.
Alphabetisierungskurs
04.12.17
28.09.18
Vormittag
Rathenaustraße 17, 91052 Erlangen
16
Neu
72.
20.
Alphabetisierungskurs
11.12.17
08.10.18
Nachmittag
Rathenaustraße 17, 91052 Erlangen
10
Neu
73.
21.
Integrationskurs
18.12.17
20.07.18
Vormittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
25
Neu
Lauf
74.
1.
Integrationskurs
20.02.17
29.11.17
Nachmittag
Bahnhofstr.5, 91207 Lauf
3
75.
2.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
09.11.17
08.02.18
Vormittag
Bahnhofstr.5, 91207 Lauf
4
76.
3.
Integrationskurs
04.12.17
06.07.18
Nachmittag
Bahnhofstr.5, 91207 Lauf
25
Neu
77.
4.
Alphabetisierungskurs
11.12.17
22.10.18
Vormittag
Bahnhofstr.5, 91207 Lauf
16
Neu
Feuchtwangen
78.
1.
Alphabetisierungskurs
16.01.17
14.03.18
Nachmittag
Zum Taubenbrünnlein 1a, 91555 Feuchtwangen
3
79.
2.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
19.06.17
01.12.17
Vormittag
Zum Taubenbrünnlein 1a, 91555 Feuchtwangen
4
80.
3.
Alphabetisierungskurs
04.12.17
07.01.19
Vormittag
Zum Taubenbrünnlein 1a, 91555 Feuchtwangen
16
Neu
Neustadt /Aisch
81.
1.
Alphabetisierungskurs
02.11.16
27.11.17
Vormittag
Bamberger Str.27a, 91413 Neustadt/Aisch
3
82.
2.
Alphabetisierungskurs
07.11.16
30.11.17
Nachmittag
Bamberger Str.27a, 91413 Neustadt/Aisch
1
83.
3.
Alphabetisierungskurs
17.07.17
27.07.18
Vormittag
Bamberger Str.27a, 91413 Neustadt/Aisch
3
84.
4.
Integrationskurs
04.12.17
06.07.18
Bamberger Str.27a, 91413 Neustadt/Aisch
25
Neu
Bad Windsheim
85.
1.
Alphabetisierungskurs
14.02.17
22.03.18
Vormittag
Rothenburger Straße 49 91438, Bad Windsheim
1
86.
2.
Alphabetisierungskurs
20.03.17
20.04.18
Nachmittag
Rothenburger Straße 49 91438, Bad Windsheim
2
87.
3.
Alphabetisierungskurs
20.11.17
26.09.18
Vormittag
Rothenburger Straße 49 91438, Bad Windsheim
16
Pleinfeld
88.
1.
Alphabetisierungskurs
02.11.16
20.12.17
Vormittag
Bürgermeister-Fichtner-Str. 1, 91785 Pleinfeld
1
89.
2.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
08.01.18
24.04.18
Vormittag
Bürgermeister-Fichtner-Str. 1, 91785 Pleinfeld
16
Neu
Schwabach
90.
1.
Alphabetisierungskurs
24.10.16
05.12.17
Nachmittag
Königsplatz 33, 91126 Schwabach
1
91.
2.
Alphabetisierungskurs
16.01.17
08.02.18
Nachmittag
Königsplatz 33, 91126 Schwabach
4
92.
3.
Alphabetisierungskurs
24.04.17
30.05.18
Vormittag
Nördliche Ringstraße 4, 91126 Schwabach
1
93.
4.
Integrationskurs
18.09.17
18.04.18
Vormittag
Königsplatz 33, 91126 Schwabach
6
94.
5.
Alphabetisierungskurs
25.09.17
22.10.18
Vormittag
Nördliche Ringstraße 4, 91126 Schwabach
1
95.
6.
Alphabetisierungskurs
27.11.17
04.12.18
Nachmittag
Königsplatz 33, 91126 Schwabach
16
Neu
96.
7.
Alphabetisierungskurs
04.12.17
28.09.18
Vormittag
Königsplatz 33, 91126 Schwabach
16
Neu
Treuchtlingen
97.
1.
Alphabetisierungskurs
12.12.16
05.12.17
Nachmittag
Bahnhofstr. 33, 91757 Treuchtlingen
4
98.
2.
Integrationskurs
07.06.17
19.01.18
Vormittag
Bahnhofstr. 33, 91757 Treuchtlingen
1
99.
3.
Alphabetisierungskurs
04.10.17
03.08.18
Vormittag
Bahnhofstr. 33, 91757 Treuchtlingen
1
100.
4.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
11.12.17
04.04.18
Nachmittag
Bahnhofstr. 33, 91757 Treuchtlingen
16
Neu
Willkommen bei der AFI Akademie
I mirëpritur
Albanisch
Ju ge nuk dini te flisni mire Gjermanisht?
Te mesosh gjuhen Gjermane
do te thote ke me shume dyer te hapura.
AFI Mesim i gjuhes Gjermane per Emigrantet me kopesht
Kurs Gjermanisht
Kopeshti
Telefon: 0800 234 9 234
pa pagese *
pa pagese
pa pagese
onsultim
AFI Akademie für Informatik
90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Tel. 0800 234 9 234 freecall
Mo - Fr, 8.00 - 17.00
*
.er ata qe nuk i mer persiper Zyra e Emigrazionit per pagesen, kushton 1,95 € ne ore.
Welcome
Englisch
Do you want to improve your German language skills?
A good knowledge of the German language is an important point to find your way in your future in Germany.
You are welcome to join our
AFI Integrationssprachkurs GERMAN
with free child care
German language course
child care
phone: 0800 234 9 234
free of charge *
free of charge
freecall
For further information contact
AFI Akademie für Informatik
90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Tel. 0800 234 9 234 freecall
Mo - Fr, 8.00 - 17.00
*
If the Bundesamt für Migration und Flüchtlinge pays for the course, otherwise 1,95 € per hour.
Kroatisch
Kroatisch
Vi nepricate jos dobro njemacki?
Jedan dobar njemacki jezik otvaravam puno vrata.
Mi vam dajemo za to jedan kljuc
AFI Intregracisjskikurs sa cuvanjem
vaseg dijeta dok vi ucite kod nas
Njemacki kurs
Pazenje na dijete
Telefon: 0800 234 9 234
besplatno *
besplatno
besplatno
Informacija
AFI Akademie für Informatik
90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Tel. 0800 234 9 234 freecall
Mo - Fr, 8.00 - 17.00
*
Bei Kostenübernahme durch das Bundesamt für Migration kostenlos, ansonsten 1,95 € pro Unterrichtsstunde.
Kurdisch
Kurdisch
ئاية تؤ زماني ئةلَماني ئةزاني ؟ بةداخة وة نا .. نا يزانم .. ّ!
بةلام تؤ ئةتواني بفةرموي بؤ لاي ئيَمة لة ئاكاديميا AFi
ئةمة ثةياميَكة بؤ ئيَوة بؤ ئةوةي بيَن زمان فيَربن ليَرة .
هة تا بؤمان بدويَن و ليَتان تيَبطةين و ئيَوةش بة باشي بتوانن .
زماني شيريني ئةلَماني بخؤيَنن و فيَري ببن و تيَبطةن وثيَيَ بدؤين .
ئيَمة ش : ئامادةين كؤرسي زماني ئةلماني تان ثيَشكةش بكةين
ئيَمة : كؤرسي تايبةتي ثيَشكةش ئةكةين بؤ ذنان لة ئةكاديميايAFi
* فيربوني زماني ئةلَماني : بةخؤرِايي
ضاوديَري منالةكانتان : بةخؤرِتيي
بةكارهيَناني تةلةفؤن : بةخؤرِايي .
ناونيشان : Nürnberg Allersberger Str.56 - 90461
ذمارةي تةلةفؤن : 08002349234
*
Bei Kostenübernahme durch das Bundesamt für Migration kostenlos, ansonsten 1,95 € pro Unterrichtsstunde.
Добро пожаловать
Russisch
Вы еще не в совершенстве владеете немецким языком?
Хорошее владение немецким языком откроет перед Вами многие двери. Мы дадим Вам ключ от этих дверей c помощью нашего
интеграционного языкового курса
в AFI Akademie
с группами присмотра за детьми
Курсы немецкого языка
Присмотр за детьми
Телефон: 0800 234 9 234
бесплатно *
бесплатно
бесплатно
Консультации:
AFI Akademie für Informatik
90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Tel. 0800 234 9 234 freecall
Mo - Fr, 8.00 - 17.00
*
Вы получаете курс бесплатно, если Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев перенимает расходы. В ином случае плата за курс составляет 1,95 € в час.
Bienvenido
Spanisch
¿Aun no habla Ud. perfecto ALEMÁN?
Un buen conocimiento en el idioma alemán le abrirá muchas puertas.
Nosotros le ofrecemos la clave para esto, en
AFI curso de integración en Alemán
que incluye servicio de guardería.
Curso de alemán
Guardería
Teléfono 0800 234 9 234
gratuito *
gratuita
gratuito
Asesoramiento,
AFI Akademie für Informatik
90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Tel. 0800 234 9 234 freecall
Mo - Fr, 8.00 - 17.00
*
Bei Kostenübernahme durch das Bundesamt für Migration kostenlos, ansonsten 1,95 € pro Unterrichtsstunde.
Ελληνικά
Griechisch
Δε μιλάτε ακόμη καλά την Γερμανική γλώσσα ?
Η καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας μπορεί να σας δώσει πολλές ευκαιρίες και να σας ανοίξει πολλές πόρτες.
Σας δίνουμε γι'αυτό, το κλειδί με ένα μάθημα ενσωμάτωσης στην σχολή AFI που συμπεριλαμβάνει καθημερινή απασχόληση και φροντίδα των παιδιών σας.
Μάθημα γερμανικών:
Απασχόληση των παιδιών:
Τηλέφωνο: 08002349234
Δωρεάν *
Δωρεάν
Κλήση χωρίς χρέωση
Συμβουλευτική στην ακαδημία πληροφορικής:
AFI Akademie für Informatik
90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Tel. 0800 234 9 234 freecall
Mo - Fr, 8.00 - 17.00
*
Το κόστος των μαθημάτων αναλαμβάνει η δημόσια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Διαφορετικά, οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται με το ποσό του 1,95 € για κάθε διδακτική ώρα.
Polskie
Polnisch
Jeszcze nie mówią państwo perfekcyjnie po niemiecku?
Dobra znajomość języka niemieckiego otwiera państwu wiele drzwi, do których oferujemy państwu klucz w postaci
kursu integracyjnego w AFI
z możliwością opieki nad Państwa dziećmi
Kurs niemieckiego
Opieka nad dziećmi
Telefon: 0800 234 9 234
bezpłatny *
bezpłatna
bezpłatny
Beratung:
AFI Akademie für Informatik
90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Tel. 0800 234 9 234 freecall
Mo - Fr, 8.00 - 17.00
*
bezpłatny przy pokryciu kosztow przez Urząd do spraw cudzoziemców (Bundesamt für Migration), w innym przypadku koszty wynoszą 1,95 € euro za godzinne lekcyjną.
Willkommen
Deutsch
Sie sprechen noch nicht perfekt Deutsch?
Ein gutes Deutsch öffnet Ihnen viele Türen.
Wir geben Ihnen dazu den Schlüssel mit einem
AFI Integrationssprachkurs
mit Kinderbetreuung
Integration Deutschkurse
Kinderbetreuung
Telefon: 0800 234 9 234
kostenlos *
kostenlos
kostenlos
Beratung:
AFI Akademie für Informatik
90461 Nürnberg, Allersberger Str. 56
Tel. 0800 234 9 234 freecall
Mo - Fr, 8.00 - 17.00
*
Bei Kostenübernahme durch das Bundesamt für Migration kostenlos, ansonsten 1,95 € pro Unterrichtsstunde.
Verwenden Sie das lateinische Alphabet! (DE,EN)
 

 
 
Gast
|
Anmelden