Μαθαίνοντας με φίλους

AFI Akademie

Integrationskurse


Nürnberg
Ansbach
Fürth
Erlangen
Lauf
Neustadt /Aisch
Bad Windsheim
Pleinfeld
Schwabach
Treuchtlingen
Kurs
ab
bis
Zeit
Adresse
Nürnberg
1.
1.
Alphabetisierungskurs
14.03.18
29.01.19
Nachmittag
Allersberger Str. 56, 90461 Nürnberg
2.
2.
Alphabetisierungskurs
09.04.18
01.03.19
Vormittag
Glockendonstr. 10, Rückgebäude, 90429 Nürnberg
3.
3.
Alphabetisierungskurs
11.06.18
12.04.19
Nachmittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
4.
4.
Alphabetisierungskurs
27.08.18
05.07.19
Vormittag
Allersberger Str. 56, 90461 Nürnberg
5.
5.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
25.09.18
20.12.18
Vormittag
Spittlertorgraben 19, 90429 Nürnberg
6.
6.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
02.10.18
10.01.19
Nachmittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
7.
7.
Alphabetisierungskurs
09.10.18
13.08.19
Vormittag
Allersberger Str. 56, 90461 Nürnberg
8.
8.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
28.11.18
28.02.19
Vormittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
9.
9.
Alphabetisierungskurs
05.12.18
23.10.19
Vormittag
Spittlertorgraben 19, 90429 Nürnberg
10.
10.
Alphabetisierungskurs
07.01.19
13.11.19
Vormittag
Spittlertorgraben 19, 90429 Nürnberg
Neu
11.
11.
Alphabetisierungskurs
21.01.19
12.02.20
Nachmittag
Am Plärrer 6, 90429 Nürnberg
Neu
12.
12.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
31.01.19
26.04.19
Nachmittag
Allersberger Str. 56, 90461 Nürnberg
Neu
Ansbach
13.
1.
Alphabetisierungskurs
12.03.18
01.02.19
Nachmittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
14.
2.
Alphabetisierungskurs
18.07.18
29.05.19
Vormittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
15.
3.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
07.11.18
07.02.19
Vormittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
16.
4.
Alphabetisierungskurs
03.12.18
21.10.19
Vormittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
17.
5.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
04.02.19
30.04.19
Vormittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
Neu
18.
6.
Alphabetisierungskurs
11.02.19
17.12.19
Vormittag
Am Mühlbach 2a, 91522 Ansbach
Neu
Fürth
19.
1.
Alphabetisierungskurs
07.01.19
15.11.19
Vormittag
Flößaustr. 22a, 90763 Fürth
Neu
Erlangen
20.
1.
Alphabetisierungskurs
27.02.18
18.01.19
Vormittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
21.
2.
Alphabetisierungskurs
10.09.18
16.07.19
Vormittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
22.
3.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
04.10.18
11.01.19
Nachmittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
23.
4.
Alphabetisierungskurs
10.12.18
28.10.19
Vormittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
24.
5.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
21.01.19
12.04.19
Vormittag
Henkestraße 77-79, 91052 Erlangen
Neu
25.
6.
Alphabetisierungskurs
28.01.19
03.12.19
Vormittag
Rathenaustraße 17, 91052 Erlangen
Neu
Lauf
26.
1.
Alphabetisierungskurs
27.02.18
29.03.19
Vormittag
Bahnhofstr.5, 91207 Lauf
27.
2.
Alphabetisierungskurs
07.01.19
15.11.19
Nachmittag
Bahnhofstr.5, 91207 Lauf
Neu
Neustadt /Aisch
28.
1.
Alphabetisierungskurs
26.04.18
13.03.19
Nachmittag
Bamberger Str.27a, 91413 Neustadt/Aisch
29.
2.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
10.09.18
09.01.19
Vormittag
Bamberger Str.27a, 91413 Neustadt/Aisch
Bad Windsheim
30.
1.
Alphabetisierungskurs
13.11.17
19.12.18
Vormittag
Rothenburger Straße 49 91438, Bad Windsheim
31.
2.
Alphabetisierungskurs
07.01.19
15.11.19
Vormittag
Rothenburger Straße 49 91438, Bad Windsheim
Neu
32.
3.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
14.01.19
30.04.19
Vormittag
Rothenburger Straße 49 91438, Bad Windsheim
Neu
Pleinfeld
33.
1.
Alphabetisierungskurs
06.11.18
04.12.19
Vormittag
Bürgermeister-Fichtner-Str. 1, 91785 Pleinfeld
Schwabach
34.
1.
Alphabetisierungskurs
27.11.17
04.01.19
Nachmittag
Königsplatz 33, 91126 Schwabach
35.
2.
Alphabetisierungskurs
16.05.18
13.06.19
Vormittag
Königsplatz 33, 91126 Schwabach
36.
3.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
12.11.18
05.03.19
Vormittag
Nördliche Ringstraße 4, 91126 Schwabach
37.
4.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
07.01.19
23.04.19
Nachmittag
Königsplatz 33, 91126 Schwabach
Neu
38.
5.
Alphabetisierungskurs
07.01.19
15.11.19
Vormittag
Nördliche Ringstraße 4, 91126 Schwabach
Neu
Treuchtlingen
39.
1.
Wiederholungkurs, Alphabetisierungskurs
04.10.18
11.01.19
Vormittag
Bahnhofstr. 33, 91757 Treuchtlingen


f
Επικοινωνία
 
 
Anmelden